فهرست بستن

درباره آلندا

 

ماموریت آلندا

در دنیای مدرن حوزه سلامت نیز نظیر سایر موارد به مثابه یک صنعت دیده می‌شود. در تحقیق و بررسی تمام صنایع ، زوایای مدیریتی و ابزارهای کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرند . این در حالیست که صنعت سلامت از حساسیت‌های بیشتری نسبت به سایر صنایع برخوردار است.
از میان تمامی اهدافی که آلندا دنبال می‌نماید مشاوره توسعه کسب و کار است که نقشی کلیدی را در توسعه کسب و کارهای صنعت سلامت ایفا می‌نماید ، در کشور ما مغفول مانده است. مجموعه آلندا برای پر کردن این خلا با اتکا بر بیش از دو دهه تجارب موسسین خود تاسیس گردیده است. تمامی زیرمجموعه‌های تخصصی آلندا نیز در همین راستا برنامه ریزی شده‌اند و هریک طبق برنامه استراتژیک آلندا به جامعه حرفه‌ای صنعت سلامت معرفی می‌شوند.

گروه سلامت آلندا

در گروه آلندا زیر مجموعه های حوزه سلامت که درآن فعالیت می‌کنیم را به این ترتیب زیر مشاهده می‌کنید:

خدمات ما مناسب گروه‌های زیر است:

  1. مجموعه های درمانی نظیر بیمارستان‌ها ، کلینیک‌ها، مطب‌ها، مراکز تشخیصی، مراکز آزمایشگاهی و تصویربرداری و…
  2. مجموعه های دارویی اعم از تولیدکنندگان ، وارد کنندگان دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی
  3. شرکت‌های پخش مواد اولیه، دارو و تجهیزات و ادوات دارو و درمان و داروخانه‌ها
  4. مجموعه های درمانی نظیر بیمارستان‌ها ، کلینیک‌ها، مطب‌ها، مراکز تشخیصی، مراکز آزمایشگاهی و تصویربرداری و…
  5. مجموعه‌های آکادمیک ارائه کنندگان خدمات آموزش و پژوهشی در صنعت سلامت
  6. شرکت‌های پخش مواد اولیه ، دارو و تجهیزات و ادوات دارو و درمان و داروخانه ها
  7. مجموعه های میان رشته ای که بین صنعت سلامت و سایر صنایع شکل میگیرند نظیر گردشگری سلامت و …
  8. مجموعه های آکادمیک ارائه کنندگان خدمات آموزش و پژوهشی در صنعت سلامت